Które gminy zdobyły najwięcej pieniędzy na...

Które gminy zdobyły najwięcej pieniędzy na ważne inwestycje dla mieszkańców

Zdjęcie autora materiału
Bogusław Kwiecień

Aktualizacja:

Gazeta Krakowska

Które gminy zdobyły najwięcej pieniędzy na ważne inwestycje dla mieszkańców
1/4
przejdź do galerii

©Bogusław Kwiecień

W powiecie oświęcimskim dość solidną pulę z zewnątrz zdobyły ostatnio Kęty i Brzeszcze. W powiecie wadowickim liderem był Wieprz, ale i Spytkowice mają powody do zadowolenia
Aneta Rąba z córkami Mileną i Emilią często przychodzą do nowego parku na os. Zasole w Oświęcimiu. Od kilku miesięcy to ulubione miejsce odpoczynku także wielu innych mieszkańców tej dzielnicy. – Nie mieliśmy tutaj dotąd takiego miejsca. Były jedynie jakieś małe place zabaw – mówi Aneta Rąba.

Budowa parku kosztowała 2,5 mln zł, z czego 1,6 mln miasto zdobyło w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

W gminach nie ukrywają, że bez wsparcia zewnętrznego nie byłoby możliwości realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Sprawdziliśmy, jak skuteczne w zdobywaniu środków z funduszy unijnych i rządowych są poszczególne gminy. Przyjęliśmy, że w tym rankingu wyznacznikiem będzie uzyskana kwota w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2016r. Bywa z tym bardzo różnie. Są gminy, gdzie urzędnicy potrafią wyciągnąć ręce po te pieniądze. Ale są i takie, gdzie tego zupełnie nie robią.

Okazało się, że w powiecie oświęcimskim najlepszym wynikiem mogą pochwalić się Kęty. Marcin Śliwa, zastępca burmistrza przypomina, że obecne władze przejęły po poprzednikach mocno zadłużony budżet.

– Sięgając po środki z różnych źródeł, chodziło też o to, aby go odciążyć – tłumaczy Marcin Śliwa. W ub. roku na budowę kanalizacji w Bulowicach zdobyli blisko 36 mln zł dofinansowania. Dzięki temu w 280 domach można było zlikwidować szamba. W porównaniu z poprzednimi latami dużo lepiej ze zdobywaniem pieniędzy radzą sobie także Brzeszcze.

W powiecie wadowickim liderem w minionym roku był z kolei Wieprz, który dużą część pieniędzy zdobył w ramach różnych projektów oświatowych. – W ten sposób poprawiamy dzieciom i młodzieży warunki edukacji i wypoczynku – mówi wójt Małgorzata Wieprz.

Za część pieniędzy rozbudowany został żłobek we Frydry­chowicach, do którego uczęszcza obecnie 45 maluchów. – Bez wsparcia z zewnątrz nie byłoby to możliwe – przyznaje pani wójt.

Dobrymi wynikami mogą pochwalić się też Spytkowice, gdzie za unijne pieniądze m.in. przeprowadzono rewitalizację zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bacho­wicach.

Na razie nisko stoją notowania Wadowic, ale burmistrz Mateusz Klinowski zapowiada, że nadchodzące miesiące będą pod tym względem zdecydowanie lepsze. Do końca czerwca tego roku na realizację już przyjętych projektów miasto zdobyło ponad 10,7 mln zł.

– O pieniądze z unijnych źródeł i innych funduszy gmina mogła się zacząć starać się już wcześniej – wbija szpilę burmistrzowi Paweł Janas, wado­wicki radny.

Ile pieniędzy z funduszy zewnętrznych zdobyły gminy w powiatach oświęcimskim i wadowickimPowiat oświęcimski
- Kęty (1271,24 zł na mieszkańca)
1. Pieniądze ze źródeł zewnętrznych w 2016 roku – 42 mln 660 tys. zł
2. Kwota pozyskana od początku tej kadencji – 49 mln 967 tys. zł
3. Dochód gminy w 2016 roku – 110 mln 593 tys. zł , w tym dofinansowania stanowiły 45,1 proc.
4. Kwota dofinansowania w 2016 roku w przeliczeniu na mieszkańca wynosiła – 1271,24 zł.
5. Największe projekty w 2016 roku rozbudowa ul. 3 Maja, program ograniczania niskiej emisji, przebudowa ul. Czajki.
6. Pieniądze pozyskane do końca czerwca tego roku – 3 mln 740 tys. zł

- Brzeszcze (1241,44 zł)
1. 26 mln 328 tys. zł
2. 38 mln 223 tys. zł
3. 85 mln 381 tys. zł , w tym dofinansowania stanowiły 4,31 proc.
4. 1241,44 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków, termomodernizacja obiektów oświatowych, przebudowa ulic Piastowskiej i Lipowej.
6. 1 mln 85 tys. zł.

- miasto Oświęcim (582 zł)
1. 22 mln zł
2. 41,4 mln zł
3. 192 mln zł, w tym dofinansowania stanowiły 11,45 proc.
4. 582 zł
5. Rozbudowa Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory, modernizacja krytej pływalni, park na os. Zasole.
6. 9,7 mln zł

- Zator (509 zł)
1. 4 mln 776 tys. zł
2. 17 mln 830 tys. zł
3. 42 mln 124 tys. zł, w tym dofinansowania stanowiły 11,34 proc.
4. 509,53 zł
5. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej, program „Dolina Karpia - szansa na przyszłość”, budowa kolektora głównego i kanalizacji sanitarnej w Graboszycach.
6. brak danych

- Osiek (428,64 zł)
1. 3 mln 484 tys. zł
2. 4 mln 557 tys. zł
3. 27 mln 941 tys. zł, w tym dofinansowania stanowiły 12,74 proc.
4. 428,63 zł
5. Przebudowa odcinków ulic Głównej i Starowiejskiej w ciągu dróg powiatowych, budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Kościelnej i Przecznica oraz parkingu przy cmentarzu.
6. 579 tys. zł

- Chełmek (399,32 zł)
1. 5 mln 98 tys. zł
2. 1 5 mln 71 tys. zł
3. 39 mln 855 tys. zł
4. 399,32.
5. Największe projekty ostatnich 10 lat: Budowa kanalizacji w Chełmku, Gorzowie i Bobrku, przebudowa parku miejskiego, budowa placu reprezentacyjnego przy urzędzie miejskim, modernizacja ulic Staicha i Baty, program ograniczenie niskiej emisji.
6. 3 mln 900 tys. zł

- gmina Oświęcim (121 zł)
1. 2 mln 216 tys. zł
2. 6 mln 285 tys. zł
3. 61 mln 067 tys. zł, w tym dofinansowania stanowiły 3,63 proc.
4. 121 zł
5. Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince, przebudowa ul. Pławskiej w Brzezince, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 948 w Grojcu.
6. 2 mln 537 tys. zł

- Przeciszów (54,20 zł)
1. 367 tys. 211 zł
2. 19 mln 096 tys. zł
3. 21 mln 296 tys. zł, w tym dofinansowania stanowiły 1,72 proc.
4. 54,20 zł
5. Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa części ul. Długiej, przebudowa sieci wodociągowej z modernizacją stacji uzdatniania.
6. 18 mln 291 tys. zł

- Polanka Wielka
1. brak danych
2. 2 mln 182 tys. zł
3. 13 mln zł
4. brak danych
5. Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej, przebudowa ul. Łąkowej, docieplenie szkół i zakładu opieki zdrowotnej.
6. 899 tys. zł.

Powiat wadowicki
- Wieprz (1153,25 zł)
1. 14 mln 069 tys. zł
2. 33 mln 529 tys. zł
3. 45 mln 239 tys.. zł, w tym
dofinansowania stanowiły
31,10 proc.
4. 1153,25 zł
5. Modernizacja kształcenia zawodowego, program „Life”, projekt „Jeżdżę z głową”, projekt e-Usługi, program Małopolskie Remizy.
6. 8 mln 328 tys. zł

- Spytkowice (1039,41 zł)
1. 10 mln 624 tys. zł
2. 16 mln 711 tys. zł
3. 34 mln 349 tys. zł, w tym dofinansowania stanowiły 30,93 proc.
4. 1039,41 zł
5. Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach dla Muzeum Regionalnego, realizacja centrum sportowo-rekreacyjnego, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
6. 4 mln 413 tys. zł

- Andrychów (1002,25 zł)
1. 43 mln 682 tys. zł
2. 92 mln 036 tys. zł
3. 154 mln 714 tys. zł,
w tym dofinansowania
stanowią 28,23 proc.
4. 1002,25 zł.
5. Największe projekty w 2016 roku: przebudowa centrum miasta, modernizacja oświetlenia ulicznego, rozbudowa strefy ekonomicznej.
6. 27 mln 378 tys. zł.

- Kalwaria Zebrzydowska (374,74 zł)
1. 7 mln 428 tys. zł
2. 8 mln 481 tys. zł
3. 74 mln 963 tys. zł,w tym dofinansowania stanowiły 9,91 proc.
4. 374,74 zł
5. Budowa hal sportowych w Kalwarii, przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym i ZS nr 3 w Przytkowicach, przebudowa drogi Leńcze – Przytkowice.
6. 968 tys. zł.

- Brzeźnica (152,36 zł)
1. 1 mln 549 tys. zł
2. 7 mln 33 tys. zł
3. 36 mln 951 tys. zł, w tym dofinansowania stanowią 4,19 proc.
4. 152,36 zł
5. Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną, budowę wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych, modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji.
6. 3 mln 92 tys. zł

- Mucharz (102,32 zł)
1. 420 tys. zł
2. 4 mln 760 tys. zł
3. 15 mln 552 tys. zł , w tym dotacje stanowiły 3 proc.
4. 102,32 zł
5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury i rozwój usług wokół zbiornika Świnna Poręba.
6. 1 mln 349 tys. zł

- Tomice (89,42 zł)
1. 706 tys. 64 zł
2. 3 mln 773 tys. zł
3. 27 mln 345 tys. zł, w tym dofinansowania stanowiły 2,58 proc.
4. 89,42 zł
5. Budowa sali gimnastycznej w Radoczy, modernizacja remizy OSP Zygodowice, wdrażanie programu ochrony powietrza.
6. 2 mln 601 tys. zł

- Wadowice (68,40 zł)
1. 2 mln 564 tys. zł
2. 6 mln 066 tys. zł
3. 131 mln 123 tys. zł, w tym dofinansowania stanowiły 1,96 proc.
4. 68,40 zł
5. Przebudowa ul. Mickiewicza w Wadowicach i Choczni, budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Wadowicach, budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaroszowicach.
6. 10 mln 723 tys. zł

- Stryszów (37,26 zł)
1. 256 tys. 668 zł
2. 3 mln 466 tys. zł
3. 23 mln 741 tys. zł, w tym dofinansowania stanowiły 1,08 proc.
4. 37,26 zł
5. Modernizacja energetyczna budynku SP w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie, budowa kompleksu rekreacyjnego w Dąbrówce na Grodzisku, wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach.
6. 2 mln 185 tys. zł

- Lanckorona
1. 347 tys. 553 zł
2. brak danych
3. brak danych
4. brak danych
5. Remont drogi gminnej Podchybie Pochów Izdebnik, remont drogi do pól Skawinki Repciówka.
6. 201 tys. 525 zł

- Nie wszystkie gminy podały pełne dane. Stąd nie można było przedstawić, ile pozyskały pieniędzy w przeliczeniu na mieszkańca.WIDEO: Magnes. Kultura Gazura - odcinek 13

Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto

Czytaj także

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo

  Gry On Line - Zagraj Reklama