Spółdzielczy Letni Konkurs Dla Mieszkańców Małopolski i...

Spółdzielczy Letni Konkurs Dla Mieszkańców Małopolski i Śląska

Materiał promocyjny

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Spółdzielczy Letni Konkurs Dla Mieszkańców Małopolski i Śląska
1/2
przejdź do galerii

ODKRYWAMY SPÓŁDZIELNIE

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
Dzień 1 lipca dla spółdzielców w Polsce jest wielkim świętem. Stało się to za sprawą uchwały Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 1995 roku, który w odpowiedzi na apel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowił w naszym kraju 1 lipca Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości.

Zapytacie Państwo skąd takie inicjatywy i zainteresowanie spółdzielczością zarówno ONZ oraz polskiego Sejmu? Odpowiedzi może być kilka. Spółdzielczość w Polsce liczy sobie około 200 lat. Pomimo tak długoletniej tradycji jej znaczenie w historii naszego kraju kształtowało się różnie. Obecnie Polska spółdzielczość wymaga znacznie większego zainteresowania społecznego oraz zwiększania jej roli w gospodarce narodowej. To główne myśli jakie nasuwają się spółdzielcom z okazji obchodów Dnia Spółdzielczości. Warto zatem przytoczyć kilka liczb charakteryzujących ruch spółdzielczy w Polsce jak i na świecie.

Spółdzielczość w Polsce i na świecie
Spółdzielczość w Polsce znajduje się na piątym miejscu w Europie pod względem liczby członków, których zrzesza tj. 8 milionów w 16 branżach spółdzielczych. W naszym kraju jest 9 tysięcy przedsiębiorstw spółdzielczych, które zatrudniają ok. 400 tysięcy pracowników. Godne podkreślenia jest to, że spółdzielnie tworzą i podtrzymują trwałe zatrudnienie oraz wypracowują ok. 3 % PKB. Dla porównania spółdzielczość na świecie liczy ponad miliard osób. Jest obecna na wszystkich kontynentach. Ponad 9 milionów członków spółdzielni jest w Argentynie, 180 milionów w Chinach, 236 milionów w Indiach. Około 30% społeczeństwa norweskiego i kanadyjskiego jest zrzeszone w spółdzielniach. 300 największych spółdzielni na świecie osiąga łączny roczny dochód w gigantycznej wysokości 2,2 biliona dolarów. Według danych Cooperatives Europe funkcjonuje 267 tysięcy spółdzielni, które zrzeszają 163 miliony członków i zatrudniają 5,4 miliony pracowników.

Współczesna rola spółdzielczości została w interesujący sposób przedstawiona w materiałach przygotowanych na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej, który odbył się w grudniu 2016 roku. Czytamy w nich, że ruch spółdzielczy w naszym kraju stanowi pozytywną odpowiedź na zagrożenia jakie przynosi współczesny system globalnej gospodarki, jest szansą na aktywność zawodową, rozwój osobowościowy i zachowanie godności dla wielu ludzi. Spółdzielnie przyczyniają się do budowy społeczeństwa lepszego, świata bardziej przyjaznego dla ludzi, w którym obok bezwzględnej konkurencji i współzawodnictwa jest miejsce na współpracę i współdziałanie, budowanie świata bardziej zrównoważonego i bezpiecznego. Krajowa spółdzielczość jest aktywnie zaangażowana w wypełnianie celów postawionych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy do 2030 roku tj. wzmocnienie roli i obecności spółdzielni w lokalnych środowiskach, zwiększenie zainteresowania się sprawami młodego pokolenia (edukacja i praca dla młodych), innowacyjne podejście do gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Realizując powyższe cele tegoroczny dzień spółdzielczości obchodzony jest pod hasłem „Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony”.

Jeśli rozejrzymy się wokół siebie, w swoich miastach (Krakowie, Tarnowie, Częstochowie, Katowicach) i szerzej w Małopolsce i na Śląsku, to przekonamy się, że spółdzielnie są wokół nas. Szeroka gama spółdzielni pracy dostarcza społeczeństwu usługi zdrowotne w przychodniach zdrowia i gabinetach dentystycznych, poprawia naszą urodę w spółdzielniach fryzjerskich i kosmetycznych, dba o środowisko w laboratoriach spółdzielczych, prowadzi edukację i naukę języków obcych w spółdzielniach „Oświata”. Spółdzielnie są też dostawcami dla wielkiego państwowego przemysłu, np. kolejowego, gdzie dostarcza specjalistyczne wyroby. W spółdzielniach „Społem” i Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” można kupić artykuły spożywcze o wysokiej jakości, w tym dostarczane przez spółdzielnie mleczarskie. Spółdzielnie rolnicze dostarczają nam żywność bez GMO.

Odkryjmy spółdzielnie latem
Czytelników zachęcamy do bliższego kontaktu ze spółdzielniami w swoim środowisku. Wspaniałą okazją do tego może być udział w Konkursie pt. „Odkrywamy spółdzielnie”. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na spółdzielnie, ich osiągnięcia i zakres działania. Od uczestników konkursu oczekujemy przysłania krótkich prac zawierających refleksje i opinie o spółdzielniach, z którymi mają styczność w swoim miejscu zamieszkania wraz z zdjęciem dotyczącym opisywanej/ych spółdzielni, np. budynku, wnętrza sklepu spółdzielczego, przychodni lekarskiej czy osiedla domów spółdzielczych. Na uczestników konkursu czekają nagrody niespodzianki w tym aparat fotograficzny. Nagrodzone prace będą opublikowane w gazecie.

Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2017 roku. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres anna@spoldzielnie.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, 30-646 Kraków z dopiskiem Konkurs „Odkrywamy Spółdzielnie” w terminie do dnia 30 września 2017 roku.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy www.spoldzielnie.org.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 25 listopada 2017 roku w Krakowie w SCSK „OPTIMA” przy ul. Malborskiej 65.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, który działa pod kierownictwem Prezesa Janusza Paszkowskiego, składamy życzenia wszelkiej pomyślności i serdecznie pozdrawiamy.

DYREKTOR DELEGATURY REGIONALNEJ
ZWIĄZKU LUSTRACYJNEGO SPÓŁDZIELNI PRACY
ANNA BULKA

Czytaj także

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo

  Gry On Line - Zagraj Reklama