Proszowice. Pytania o rewitalizację

Proszowice. Pytania o rewitalizację

Aleksander Gąciarz

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Dyskusja nad projektem trwała długo. Radni mieli wiele pytań i wątpliwości. Jutro głosowanie
1/2

Przejdź do
galerii zdjęć

©Fot. Aleksander Gąciarz

Radni mieli wątpliwości, czy planowane na jutro uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji przyniesie konkretne korzyści. Ich zdaniem są ważniejsze cele
- Chciałbym na samym początku zadać jedno proste pytanie: co my z uchwalenia tego dokumentu będziemy mieli? - zastanawiał się przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wojtusik, zwracając do Piotra Jasiona z firmy Magnus Media, która otrzymała zlecenie przygotowania programu rewitalizacji.

Ten odparł, że posiadanie dokumentu pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na zadania, które doprowadzą do poprawy warunków i poziomu życia osób, zamieszkujących na terenach rewitalizowanych. Jednym ze źródeł tych środków jest Regionalny Program Operacyjny.

Prawdziwa masa wątpliwości pojawiała się natomiast w momencie, gdy rozpoczęła się dyskusja o cechach (problemach) jakimi powinny odznaczać się obszary zdegradowane i rewitalizowane, a szczególnie zamieszkujący je ludzie. Pytania radnych, zadawane podczas wczorajszego spotkania, wynikały po części z krótkiego czasu, jaki mieli na zapoznanie się z projektem dokumentu.

Zasadnicza wątpliwość polegała na tym, że w przedstawionych radnym dokumentach (diagnoza problemów, program rewitalizacji) największy nacisk położono na takie kwestie jak ubóstwo mieszkańców, wysoki odsetek bezrobotnych, słabe wyniki uczniów na sprawdzianach po szóstej klasie, niski poziom przedsiębiorczości i aktywności. Jak wyjaśniał Piotr Jasion, takie kryteria nakłada na autorów programów ustawa o rewitalizacji. Na tej podstawie do obszarów rewitalizacji zaliczono tereny położone w Proszowicach, Bobinie, Żębocinie, Stogniowicach, Więckowicach i Klimontowie.

Tymczasem radni uznali, że większy nacisk należałoby położyć na problemy innego typu: słabo rozwiniętą sieć kanalizacyjną, niską dostępność do sieci gazowej, zanieczyszczenie powietrza, odpływ ludności. - Mam wrażenie, że pacjent schodzi nam na zawał, a my dyskutujemy o malowaniu paznokci - stwierdził obrazowo Paweł Sroga.

Krzysztof Wojtusik zwrócił też uwagę na problem zalegających na działkach odpadów (popiołów), które mają negatywny wpływ zarówno na jakość powietrza jak i wód. I nie chcąc być mniej przekonujący stwierdził: - Wszyscy umrzemy na raka, ale za to będziemy mieć ładny Rynek - przekonywał.

Piotr Jasion wyjaśniał z kolei, że problemy, o których wspominają radni są ważne, ale w przypadku działań związanych z rewitalizacją, główny nacisk jest położony na inne kwestie. Kierownik Wydziału Infrastruktury, Rozwoju i Inwestycji Zbigniew Kotlarz wymienił m.in. przebudowę obiektów na cele społeczne, przebudowę i budowę instytucji kultury, poprawę estetyki obiektów użyteczności publicznej itp. - Możemy też zbudować kanalizację, ale musimy udowodnić, że to poprawi warunki życia na obszarach zdegradowanych - tłumaczył.

Głosowanie nad dokumentami zaplanowano na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej.

proszowicki@dziennik.krakow.pl

Czytaj także

  Komentarze (5)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  osiedle nr 1

  wpis z dnia 16 września 2016 r (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  Skąd wziąć pieniądze na wymianę przestarzałej infrastruktury i poprawę warunków życia mieszkańców? Rozwiązaniem może być ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015. Województwo Małopolskie...rozwiń całość

  Skąd wziąć pieniądze na wymianę przestarzałej infrastruktury i poprawę warunków życia mieszkańców? Rozwiązaniem może być ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015. Województwo Małopolskie dysponuje kwotą 710 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację obszarów zdegradowanych.
  Ustawa ta wprowadza pojęcie obszaru zdegradowanego. I nie chodzi tu tylko o krzywe płyty na rynku, czy chwasty rosnące w parku. W rewitalizacji nie chodzi o upiększanie. Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest stwierdzenie, że występują na nim negatywne zjawiska społeczne, takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Bez ujawnienia występowania tych zjawisk nie można stwierdzić, czy obszar ten stanowi obszar zdegradowany w rozumieniu ustawy.
  Drugim, niezbędnym warunkiem określenia występowania obszaru zdegradowanego jest jednoczesne stwierdzenie występowania negatywnych zjawisk z co najmniej jednej dodatkowej sfery, to jest:
  1. negatywne zjawiska gospodarcze – przykładowo: niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw;
  2. negatywne zjawiska środowiskowe – przykładowo: przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
  3. negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne – przykładowo: niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, zły stan techniczny tej infrastruktury, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych;
  4. negatywne zjawiska techniczne – przykładowo: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
  Jakie działania można wykonać w ramach rewitalizacji? Na przykład może top być kompleksowa modernizacja stacji uzdatniana wody, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działania takie spowodują zmniejszenie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, polepszą komfort ich życia, pozwolą lepiej chronić środowisko i zapobiegać jego dalszej degradacji. Brak chodników na ulicy Krakowskiej i Podgórze stanowi zagrożenie dla życia mieszkańców, szczególnie małych dzieci uczęszczających do szkoły. Można też wyremontować ulicę Biały Krzyż i doprowadzić media.
  Polepszenie infrastruktury doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich, pomoże ściągnąć inwestorów i zmniejszyć bezrobocie (aspekt społeczny). Przy okazji można zrewitalizować otoczenie cmentarza, doprowadzając tym samym do zgodności stanu faktycznego z przepisami sanitarnymi.
  Nawiasem mówiąc, ileż by było przy okazji szkoleń organizowanych przez PUP w Proszowicach np. " wykonawca kanalizacji", "budowniczy wodociągu", "brukarz chodnikowy". Co drugi bezrobotny w powiecie będzie miał kurs brukarza lub montera instalacji wodno-kanalizacyjnych :) Do tego kursy operatora koparki..., konserwatora zieleni itd. itp.
  Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w komentarzu do ustawy! Lekturę polecamy zwłaszcza samorządowcom:
  http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797139-p_1.htmzwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Osiedle nr 1

  wpis z dnia 16 września 2016 r (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Skąd wziąć pieniądze na wymianę przestarzałej infrastruktury i poprawę warunków życia mieszkańców? Rozwiązaniem może być ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015. Województwo Małopolskie...rozwiń całość

  Skąd wziąć pieniądze na wymianę przestarzałej infrastruktury i poprawę warunków życia mieszkańców? Rozwiązaniem może być ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015. Województwo Małopolskie dysponuje kwotą 710 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację obszarów zdegradowanych.
  Ustawa ta wprowadza pojęcie obszaru zdegradowanego. I nie chodzi tu tylko o krzywe płyty na rynku, czy chwasty rosnące w parku. W rewitalizacji nie chodzi o upiększanie. Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest stwierdzenie, że występują na nim negatywne zjawiska społeczne, takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Bez ujawnienia występowania tych zjawisk nie można stwierdzić, czy obszar ten stanowi obszar zdegradowany w rozumieniu ustawy.
  Drugim, niezbędnym warunkiem określenia występowania obszaru zdegradowanego jest jednoczesne stwierdzenie występowania negatywnych zjawisk z co najmniej jednej dodatkowej sfery, to jest:
  1. negatywne zjawiska gospodarcze – przykładowo: niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw;
  2. negatywne zjawiska środowiskowe – przykładowo: przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
  3. negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne – przykładowo: niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, zły stan techniczny tej infrastruktury, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych;
  4. negatywne zjawiska techniczne – przykładowo: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
  Jakie działania można wykonać w ramach rewitalizacji? Na przykład może top być kompleksowa modernizacja stacji uzdatniana wody, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działania takie spowodują zmniejszenie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, polepszą komfort ich życia, pozwolą lepiej chronić środowisko i zapobiegać jego dalszej degradacji. Brak chodników na ulicy Krakowskiej i Podgórze stanowi zagrożenie dla życia mieszkańców, szczególnie małych dzieci uczęszczających do szkoły. Można też wyremontować ulicę Biały Krzyż i doprowadzić media.
  Polepszenie infrastruktury doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich, pomoże ściągnąć inwestorów i zmniejszyć bezrobocie (aspekt społeczny). Przy okazji można zrewitalizować otoczenie cmentarza, doprowadzając tym samym do zgodności stanu faktycznego z przepisami sanitarnymi.
  Nawiasem mówiąc, ileż by było przy okazji szkoleń organizowanych przez PUP w Proszowicach np. " wykonawca kanalizacji", "budowniczy wodociągu", "brukarz chodnikowy". Co drugi bezrobotny w powiecie będzie miał kurs brukarza lub montera instalacji wodno-kanalizacyjnych :) Do tego kursy operatora koparki..., konserwatora zieleni itd. itp.
  Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w komentarzu do ustawy! Lekturę polecamy zwłaszcza samorządowcom:
  http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797139-p_1.htmzwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  1

  2 (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797139-p_1.htm
  Aktualności»
  MIB opublikował praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacj

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Donos wójta Rybaka na redaktora DP

  mieszkańcy gminy Koszyce (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 3

  Czytajcie na Gmina Koszyce.com
  Pozdrawiamy

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  oczywiscie

  ze (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 1

  Sa wazniejsze cele co zwykly mieszkaniec z tego ma ojakie tereny "walczymy" co?

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo

  Gry On Line - Zagraj Reklama