Dziennik Polski - Wiadomości Kraków, Informacje Kraków | Dziennik Polski

Ile zarabiają prezesi towarzystw emerytalnych

Ile zarabiają prezesi towarzystw emerytalnych

Bez trudu można dowiedzieć się, ile zarabia prezydent, premier, prezesi NBP, ZUS czy banków notowanych na giełdzie. Inaczej jest w przypadku wynagrodzeń prezesów powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), czyli osób, które zarządzają pieniędzmi w ramach otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Władze PTE - a towarzystw jest 14 - nie są otwarte na ujawnianie swoich zarobków. Nie pomogły apele minister pracy Jolanty Fedak i części ekonomistów uważających, że PTE powinny być przejrzyste jak spółki giełdowe.

KONTROWERSJE. Dochody zarządów nie mają żadnego związku z wynikami finansowymi OFE

Informacje o tym, ile zarabiają członkowie zarządów i rad nadzorczych, można zdobyć dopiero po sprawdzeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tam jednak mamy jedynie łączne dane wszystkich członków zarządu PTE, bez rozróżnienia na prezesa i pozostałych członków. Prof. Marek Góra, główny autor reformy emerytalnej z 1999 r., dzisiaj przekonuje, że powszechne towarzystwa emerytalne są kompletnie czymś innym niż same OFE.
Prof. Góra mocno podkreśla, że OFE i PTE to są dwa różne byty, których nie wolno łączyć ze sobą. Między innymi tym też szefostwo powszechnych towarzystw emerytalnych uzasadnia niechęć do ujawniania swoich pensji. Krytycy OFE twierdzą natomiast, że tego rodzaju argumentacja jest absurdalna. Przypominają, że PTE są organami OFE, a regułą bez wyjątku jest, iż zarządy firm są ich częścią. Dodają, że prof. Góra od 2008 r. jest w radzie nadzorczej jednego z PTE.

Z rejestru sądowego wynika, że członek zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego zarabiał w 2009 r. (nowszych danych nie ma) ok. 45 tys. zł brutto. To o około dwóch tysięcy więcej niż w 2008 r., choć w tym okresie zyski OFE spadły na łeb i szyję. Oznacza to zatem, że za zarządzanie naszymi pieniędzmi szefostwo powszechnych towarzystw emerytalnych otrzymuje około 3-krotnie więcej niż ministrowie rządu RP, 2,5-krotnie więcej niż premier, który odpowiada za cały kraj, ponad 2 razy więcej niż prezes ZUS, mający znacznie więcej pieniędzy pod swoją pieczą niż PTE. Prezes NBP też zarabia dużo mniej, bo około 34 tys. zł brutto.

Oczywiście, że w porównaniu z zarobkami prezesów banków notowanych na giełdzie - zaczynających się od 2 mln a kończących na ok. 6 mln zł rocznie - płace zarządów PTE mogą się wydawać dość marne, gdyż wynoszą średnio ok. 550-600 tys. zł rocznie. Jednak zarządy towarzystw emerytalnych obracają pieniędzmi, które Polacy wpłacają do OFE na zasadzie przymusu, a nie dobrowolności. Ponadto ich zarobki nie są uzależnione od osiąganych zysków. Nawet w latach chudych, w których władze OFE nie przynoszą nam zysku lub osiągają niewielki, rosną ich pensje.

W sumie w 2009 r. prezesi PTE zarobili prawie 23 mln zł. To o 1,3 mln zł więcej niż rok wcześniej (wzrost o 6 proc.). Łączne wynagrodzenia w towarzystwach wyniosły 104 mln zł, o 4 mln zł więcej niż w 2008 r. (skok o 4 proc.). Najwięcej kosztowało utrzymanie zarządu towarzystw Amplico i Aegon - po ponad 2 mln zł. Najmniej zarobił 3-osobowy zarząd PTE Polsat, bo 610 tys. zł. Miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę było to zatem ok. 17 tys.

Gdyby przyjąć zasadę, że zarobki zarządów zależą od uzyskiwanych wyników, to w tym roku ich średnie wynagrodzenie powinno zmaleć, ponieważ - jak podała "Rzeczpospolita" - przeciętny klient OFE przyniósł swojemu towarzystwu emerytalnemu w 2010 r. prawie 125 zł przychodu. Rok wcześniej było to ok. 140 zł, czyli o 9 proc. więcej. Najlepiej w zestawieniu przychodów na jednego uczestnika wypada ING. Średni przychód z jednego klienta wynosił w ubiegłym roku w ING 148 zł, ale był o jedną piątą niższy niż w 2009 r. Kolejne miejsca zajmują Aviva, Allianz i Generali. Jednak tylko w dwóch ostatnich towarzystwach przychody na klienta wzrosły w 2010 r. Na ostatnim miejscu jest PTE Polsat. W ubiegłym roku zyskało zaledwie 63 zł na osobę, o jedną czwartą mniej niż w 2009 r. Równie duży spadek zanotował Pocztylion-Arka.
1 »
 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się