Dziennik Polski - Wiadomości Kraków, Informacje Kraków | Dziennik Polski

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dyrektor szkoły lub przedszkola udzieli pomocy w formie posiłku...

Na jakich zasadach głodne dziecko będzie mogło otrzymać posiłek?
Dodano przepisy, dzięki którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udzieli pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy. Taka pomoc nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.
Środki na zakup posiłku będą przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym. Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 10% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administra­cyjnych.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają generalnie zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej; jednak nie dotyczy to opisanej wyżej pomocy w formie posiłku.
Mimo funkcjonującego już wcześniej Programu, w każdej szkole można było jednak spotkać głodne dzieci. Bywali to uczniowie z rodzin spełniających kryteria dochodowe do przyznania pomocy w ramach Programu, lecz nie wyrażających zgody na wywiad środowiskowy. Czasem były to też dzieci z rodzin przekraczających kryteria dochodowe. Niedożywienie jest szkodliwe dla rozwoju psychofizycznego dzieci i dla ich stanu zdrowia. Nowelizacja ma zaś na celu umożliwienie dożywiania w szkołach faktycznie głodnych dzieci i uczniów, którzy z różnych powodów nie mają zapewnionego żadnego posiłku w czasie pobytu w szkole.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. 2008 r., Nr 225 poz. 1487)

www.e-prawnik.pl

 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się