Abonament RTV. Szykują się zmiany

Abonament RTV. Szykują się zmiany

Katarzyna Borek

Aktualizacja:

Gazeta Lubuska

Abonament RTV. Szykują się zmiany

©123rf

Głośno jest o projekcie zmiany ustawy, która dotyczy opłat abonamentowych za radio i telewizję. Czego możesz się spodziewać, jeśli to prawo wejdzie w życie?
Abonament RTV. Szykują się zmiany

©123rf

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie przepisów, które dotyczą między innymi opłat abonamentowych. Macie wiele pytań związanych z planowanymi nowościami. Odpowiadamy na nie w tym poradniku.

Masz kablówkę? To zapłacisz abonamentAby poprawić pobór abonamentu, w projekcie ustawy zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament.


Co to będzie oznaczało w praktyce


 • To, że dostawcy usług płatnej telewizji (telewizje kablowe i platformy cyfrowe) będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je operatorowi wyznaczonemu, pobierającemu opłaty abonamentowe. To znaczy Poczcie Polskiej.

 • Dostawcy tych usług będą musieli przekazywać Poczcie Polskiej również informacje o wszystkich zawieranych przez siebie umowach.

 • Poczta Polska miałaby przy tym prawo żądania od dostawców usług telewizji płatnej informacji o poszczególnych klientach korzystających z tych usług.


Tak to ma wyglądaćPrzy zawarciu umowy dostawca usług telewizji płatnej będzie musiał przekazać klientowi informację o obowiązku zarejestrowania odbiornika oraz uregulowania opłat abonamentowych. Jako abonent byłbyś poinformowany także o tym, że niektóre twoje dane osobowe zostaną przekazane Poczcie Polskiej.

Dostawcy płatnej telewizji jednorazowo przekażą Poczcie Polskiej również informację o dotychczasowych swoich odbiorcach oraz podadzą klientom komunikat, że umowa o dostarczenie płatnej telewizji łączy się z posiadaniem odbiornika telewizyjnego, który podlega obowiązkowej rejestracji.

Dostawcy usług telewizji płatnej będą musieli poinformować także swoich klientów w komunikacie, że przekażą ich niektóre dane osobowe Poczcie Polskiej.

Kablówka będzie jedynie pośrednikiemWszystkie czynności związane z rejestracją odbiorników RTV, poborem opłat za nie, kontrolą abonamentową oraz ze sprawdzaniem zwolnień od opłat nadal będą realizowane przez Pocztę Polską. Dostawca płatnej telewizji będzie jedynie pośredniczył w procedurze zgłoszenia odbiornika do rejestracji oraz udzielał informacji niezbędnych do identyfikacji podmiotu, który ma obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych.

To nie wpłynie na ważność umowyBrak dokonania rejestracji za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji nie będzie wpływał na ważność umowy o dostarczanie tej telewizji ani na sposób świadczenia usług przez dostawcę.

Osoba, która nie zarejestruje odbiornika w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem dostawcy, będzie – tak jak dotychczas – podlegała opłacie za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Opłata ta jest pobierana w wysokości trzydziestokrotności opłaty abonamentowej.

Kto zapłaci za te zmianyNie ty jako klient kablówki. Projekt ustawy, która wprowadza abonamentowe nowości, przewiduje, że koszty dostawców telewizji płatnej będą pokrywane wpływami z opłat abonamentowych.

Nie wpłynie to na wysokość tych opłat wnoszonych przez odbiorców telewizji.

Dlaczego trzeba rejestrować odbiornikiKażdy posiadacz sprawnego radia czy telewizora musi zarejestrować odbiornik w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie. Musi też regularnie płacić abonament – nie dotyczy to jedynie osób zwolnionych z opłat na podstawie ustawy.

Obowiązek taki wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Obecnie rejestracji dokonuje jednak niewiele osób – stąd propozycja zmian w przepisach.


Warto wiedziećKto nie musi płacić abonamentu

Uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są między innymi:
 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub też wojskowymi,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.


Odbiorniki RTV muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.
Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Bo – uwaga – żeby nie płacić, trzeba dopełnić określonych prawem formalności!

Zwolnienie z opłaty. Jakie formalności trzeba załatwić
Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej SA. Trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające nasze uprawnienie do zwolnienia od opłat i złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Uwaga! Od 9 października 2015 r. z tego obowiązku zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat!

Rejestracja odbiorników RTV

Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dokonuje się w placówkach Poczty Polskiej SA – w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. Dowodami zarejestrowania są: „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”, „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika”. Rejestracji można dokonać też poprzez stronę internetową Poczty. Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników RTV. Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go i powinna za to płacić.

Ile płacimy abonamentu w 2017 r.

Wysokość opłat wynosi:
 • za używanie radia – 7 zł za jeden miesiąc;
 • za używanie telewizora lub telewizora i radia – 22,70 zł za jeden miesiąc.


Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV – po uwzględnieniu zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż miesiąc –wynosi:
 • za używanie radia: 13 zł za dwa miesiące, 20,15 zł za trzy miesiące, 39,90 zł za sześć miesięcy, 75,60 zł za rok.
 • za używanie telewizora lub telewizora i radia: 44,05 zł za dwa miesiące, 65,35 zł za trzy miesiące, 129,40 zł za sześć miesięcy, 245,15 zł za rok.


Ile będziemy płacić w 2018 r.

Wysokość przyszłorocznych opłat nie zmieni się. Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej pozostaną na poziomie tych, które obowiązują w tym roku.

Do kiedy trzeba wnieść opłatę. Czy są jakieś odsetki za zwłokę?

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Ważny jest dzień, w którym dokonujemy płatności, a nie dzień, w którym wpływa ona na rachunek bankowy Poczty Polskiej SA.

Za zwłokę naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Do opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz do opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników RTV i odsetek za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Obowiązek uiszczania opłaty powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rejestrowałeś odbiornik, a ustaje z dniem jego wyrejestrowania na Poczcie.


Czytaj także

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo

  Gry On Line - Zagraj Reklama