Dziennik Polski - Wiadomości Kraków, Informacje Kraków | Dziennik Polski

WAKACJE 2017: Niebezpieczne kraje. Tu nie jedź na wakacje....

WAKACJE 2017: Niebezpieczne kraje. Tu nie jedź na wakacje. MSZ OSTRZEGA TURYSTÓW

1/11

(© MSZ)

W związku z zagrożeniem terrorystycznym na terenie Filipin, trwającymi walkami pomiędzy siłami rządowymi a rebeliantami z ugrupowań islamskich, a także ze względu na podwyższone ryzyko porwania cudzoziemców również w nadmorskich kurortach, na wyspach oraz jednostkach pływających w tym rejonie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się od podróżowania do południowej części Filipin, szczególnie w rejon wyspy Mindanao oraz na archipelag Sulu, a także zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży na wyspy Cebu oraz Bohol.

Mimo zdecydowanych działań władz miejscowych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w ośrodkach turystycznych, działalność ugrupowań terrorystycznych może objąć również obszary uważane dotąd za bezpieczne.

Osoby przebywające na zagrożonym obszarze oraz których podróż do tego regionu jest konieczna powinny zachowywać szczególną ostrożność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do obywateli polskich o zgłaszanie pobytu na Filipinach w systemie rejestracji podróży Odyseusz.
  • Ze względu na bardzo napiętą sytuację polityczną i zagrożenie bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga.

W Kinszasie, Lubumbashi i innych większych miastach może dochodzić do groźnych demonstracji, zamieszek i starć ze służbami bezpieczeństwa z powodu odłożenia wyborów powszechnych (pierwotnie planowanych na 27 listopada 2016 r.). Istnieje duże prawdopodobieństwo występowania ograniczeń w transporcie lądowym i lotniczym oraz telekomunikacji.

W prowincjach północno-wschodnich i wschodnich oraz na obszarach przy granicy z Republiką Środkowoafrykańską ogólny poziom zagrożenia jest bardzo wysoki. Dochodzić tam może do starć sił rządowych z uzbrojonymi grupami, napadów rabunkowych, porwań i zamieszek.

W prowincjach Kasai Środkowe i Kasai Wschodnie, w tym zwłaszcza w okolicy miasta Kananga, aktywne są uzbrojone grupy działające pod szyldem Kamuina Nsapu, które dopuszczają się zabójstw oraz porwań cudzoziemców. Podróżowanie do tych prowincji może wiązać się z realnym zagrożeniem życia.

Obywatelom polskim, przebywającym w DRK pomimo powyższego ostrzeżenia, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych i przemieszczania się wewnątrz kraju oraz stosowanie się do poleceń służb bezpieczeństwa. Zaleca się śledzenie na bieżąco sytuacji w DRK i dokonanie zgłoszenia podróży w systemie Odyseusz.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza podróże do wschodniej i południowo-wschodniej Turcji oraz ostrzega przed podróżami do pozostałych regionów kraju.

W prowincjach położonych na wschodzie i południowym wschodzie Turcji, w tym na granicy z Syrią i Irakiem, prowadzone są działania zbrojne. Na obszarze całej Turcji utrzymuje się wysokie zagrożenie atakami terrorystycznymi. Ponadto od 21 lipca 2016 r. w całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony po próbie zamachu stanu.

W związku z przeprowadzonym 16 kwietnia 2017 r. ogólnokrajowym referendum w sprawie zmiany konstytucji, na terenie całego kraju organizowane mogą być wiece, zebrania i demonstracje o charakterze masowym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym w Turcji:

- zachowanie szczególnej ostrożności;

- unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych, demonstracji, zbiegowisk;

- nieprzebywanie bez potrzeby w pobliżu gmachów użyteczności publicznej, lokali wyborczych oraz miejsc stacjonowania policji i wojska.

W sytuacjach zagrożenia należy bezwzględnie przestrzegać i stosować się do zaleceń tureckich sił porządkowych. Podczas podróży po Turcji należy zawsze posiadać przy sobie paszport. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca również bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych urzędów w Ankarze oraz Stambule, jak również dokonanie zgłoszenia podróży w systemie Odyseusz.
  • W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w regionie i wysokim zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Algierii.

Przed planowanymi na maj 2017 roku wyborami parlamentarnymi nie można wykluczyć wzrostu napięcia politycznego. Możliwy jest również wzrost aktywności ugrupowań terrorystycznych i zakrojone na dużą skalę operacje algierskich sił bezpieczeństwa.

MSZ zaleca w szczególności całkowitą rezygnację z podróży do położonego na wschód od Algieru regionu Kabylia, miasta Konstantyna i jego okolic, obszarów na południe od miejscowości Adrar, a także na tereny przy granicach z Libią, Mali, Marokiem, Mauretanią, Nigrem i Tunezją.

Obywatelom polskim przebywającym w Algierii zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz.
  • W związku z utrzymującym się wysokim zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza podróżowanie do Islamskiej Republiki Pakistanu.

Ze względu na sytuację bezpieczeństwa, władze ograniczają możliwość podróżowania cudzoziemców w wielu rejonach kraju: strefach przygranicznych, prowincjach Beludżystan, Khyber Pakhtunkhwa i terenach FATA (Kweta, Peszawar, Charsadda, Kohat, Tank, Bannu, Lakki, Dera Ismail Khan, Swat, Buner, Lower Dir) – pełen wykaz terenów zastrzeżonych jest opublikowany na portalu Ambasady RP w Islamabadzie. Na obszarach tych istnieje wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi oraz porwaniami dla okupu.

Na pozostałym obszarze kraju, w tym w głównych miastach Karaczi, Lahore, Kweta, Peszawar, Rawalpindi i Islamabad występuje zagrożenie zamachami terrorystycznymi oraz przestępczością pospolitą.

Po serii zamachów terrorystycznych w wielu miejscowościach Pakistanu, zamknięto w lutym 2017 roku granicę z Afganistanem oraz zwiększono środki bezpieczeństwa w stolicy kraju, Islamabadzie. Należy spodziewać się czasowego przywracania i ograniczania ruchu granicznego oraz drogowego w zależności od rozwoju sytuacji.

Na obszarze całego Pakistanu występuje zagrożenie klęskami żywiołowymi, m.in. z uwagi na położenie w strefie sejsmicznie aktywnej.

Osobom już przebywającym na terytorium Pakistanu wbrew powyższemu ostrzeżeniu zaleca się:

- zabezpieczenie ważnego dokumentu tożsamości z wizą (zalecane sporządzenie kilku kserokopii paszportu i pakistańskiej wizy);

- unikanie dłuższych podróży lądowymi środkami transportu, zwłaszcza w prowincjach Beludżystan, Khyber Pakhtunkhwa i terenach FATA;

- zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach dużych zgromadzeń publicznych, w tym na bazarach, w centrach handlowych, restauracjach itp.

Odradza się ponadto korzystanie z niestrzeżonych hoteli i okazyjnego transportu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz oraz kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Islamabadzie, co w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia obywateli polskich ułatwi konsulowi kontakt z osobami potrzebującymi pomocy.
  • W związku z wysokim zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Tunezji.

Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i w 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego na dużą skalę skierowanego w turystów. Niemniej jednak, w ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi na terenie całego kraju, w tym w Tunisie i w popularnych miejscowościach turystycznych, utrzymuje się.

MSZ zaleca w szczególności powstrzymanie się od odwiedzania pogranicza tunezyjsko-libijskiego oraz tunezyjsko-algierskiego (zwłaszcza górskich gubernatorstw Al-Kasrajn i Al-Kaf), obszarów wiejskich pomiędzy miejscowościami Siljana – Kairuan – Sidi Buzid – Al-Kasrajn oraz strefy pustynnej na południe od linii wyznaczonej miastami Kirdan – Tatawin – Rjim Maatoug.

Stan wyjątkowy, wprowadzony po fali zamachów w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się w zamkniętych strefach wojskowych.

Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz.
  • Ze względu na odnotowywane zaostrzanie się sytuacji na granicy armeńsko-azerbejdżańskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza podróżowanie na tereny przygraniczne Armenii i Azerbejdżanu, w szczególności w prowincjach Tawusz i Gegharkunik.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca jednocześnie uwagę, że zgodnie z prawem międzynarodowym Górski Karabach oraz siedem przylegających rejonów (Kelbadżar, Łaczyn, Kubatly, Zengelan, Dżebrail, Fizuli i Agdam) stanowią terytorium Republiki Azerbejdżanu, jednak faktycznie znajdują się poza kontrolą władz azerbejdżańskich. Z tych względów, konsul RP w Erywaniu ani konsul RP w Baku nie posiadają możliwości świadczenia pomocy konsularnej obywatelom polskim znajdującym się na tym obszarze. Wjazd na obszar Górskiego Karabachu każdorazowo wymaga uzyskania zgody odpowiednich władz azerbejdżańskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza wszelkie podróże na wymienione wyżej tereny oraz do obszarów bezpośrednio do nich przylegających.

Sugerujemy również zapoznanie się z treścią ostrzeżenia dla podróżujących do Azerbejdżanu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o korzystanie z możliwości rejestracji pobytu za granicą w systemie Odyseusz.
Rajskie plaże, lazurowe morze, piękna pogoda i ... śmiertelne niebezpieczeństwo. Wakacje 2017 coraz bliżej. Najwyższy czas, aby zdecydować gdzie chcemy spędzić urlop. Są jednak miejsca, gdzie lepiej nie wyjeżdżać. Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikuje listę krajów niebezpiecznych, do których zdecydowanie odradza wyjazd. Niestety, nie brakuje ulubionych kierunków Polaków i znanych kurortów.

WAKACJE 2017: Niebezpieczne kraje. Tu nie jedź na wakacje. MSZ OSTRZEGA TURYSTÓW


Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych można sprawdzić sytuację polityczną w każdym kraju na świecie. Wystarcz wybrać wybrany kierunek z listy, aby dowiedzieć się jakie wydano zalecenia dla podróżujących. Zapoznać się z przepisami wjazdowymi, warunkami sanitarnymi, sytuacją polityczną, gospodarczą, społeczną. Oprócz tego MSZ wydaje specjalne komunikaty dotyczące krajów wyjątkowo niebezpiecznych.

Sprawdziliśmy, gdzie MSZ zdecydowanie odradza wyjazd. Niestety, wśród krajów niebezpiecznych nie brakuje miejsc chętnie wybieranych na wakacje przez Polaków oraz znanych kurortów. Dlatego nim podpiszecie umowę z biurem podróży, dobrze się zastanówcie.

W galerii znajdziecie listę najbardziej niebezpiecznych krajów według Polskiego MSZ
Zobacz galerię

Dni wolne od pracy w 2017 roku


25

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

jadę do Włoch

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Sandra (gość)  •

Teraz trochę strać jechać za granicę ale w domu też się siedzieć nie chce... Ja wakacje będę spędzać we Włoszech. Dostałam od rodziców w prezencie urodzinowym obóz i lecę z Butem tam w sierpniu. Nie mogę się doczekać, moja ciotka w tch okolicach była co ja będę i mówiła że jest pięknie.

odpowiedzi (0)

skomentuj

ale za lat Polska stanie się niebezpieczna?

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

podpis (gość)  •

od momentu przyjęcia fali nielegalnych imigrantów...

odpowiedzi (0)

skomentuj

Prawda połowiczna

+11 / -7

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Obywatelka (gość)  •

No proszę, tak odradzają wyjazdy w dalekie kraje a gdzie ostrzezenia przed wyjazdem do Anglii, Niemiec czy Francji? Ile zamachów w ciagu ostatniego roku, ile ofiar i nieudolnych prób zapobiegania kolejnym a mimo to zero ostrzeżeń z str MSZ. Jakie to polityczne poprawnie. I teraz porownujac - na zachodzie Turcji nie bylo zamachu ani zagrozenia terrorystycznego kilkanascie lat, setki kilometrow dalej wglab kraju zdarzaja sie incydenty (Ankara, Stambuł) a i tak odradzają. W Niemczech co miesiąc nowy zamach ale jeeedźcie i bawcie się dobrze.

odpowiedzi (0)

skomentuj

w Polsce najbezpieczniej

+8 / -8

Zdjęcie autora komentarza

Patrycja Szczepaniak  •

Ja to zazwyczaj wybieram Polskę, trochę dlatego, że jest bezpiecznie, a trochę przez brak funduszów. Chociaż akurat w tym roku lece do Chorwacji, bo udało mi się trochę uzbierać, a resztę pożyczyłam w Feniko. Nie żałuje, już niedługo wymarzona, ciepła plaża

odpowiedzi (0)

skomentuj

zgniły zachód

+10 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

JanIII Sobieski jam ci (gość)  •

Jak wakacje to polecam Czechy ,Słowacje ,Węgry ,Estonie ,Chorwacje ,Bułgarie i oczywiście Polske. Inne kraje różnie może być. No chyba ,że Japonia ,Tajwan też polecam.

odpowiedzi (0)

skomentuj

w Polsce najbezpieczniej

+14 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Krzysztof (gość)  •

Teraz to strach gdzieś dalej jechać. W Europie też co krok jakieś zamachy. Dlatego bezpiecznym wyborem jest nasze morze. Mam już nocleg zaklepany w Laguna Marine w Ustce na lipiec i na spokojnie sobie wypocznę.

skomentuj

Nad morzem

+3 / -3

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Ifrek (gość)  •

Nad Polskim morzem też są zamachy ,przede wszystkim na mój portfel...

odpowiedzi (0)

skomentuj

wakacje

+9 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Renata (gość)  •

Ogólnie w krajach afrykańskich jest niebezpiecznie. Teraz z mężem zastanawialiśmy się gdzie puścić na wakacje nasze dzieci, by się nie martwić, że coś może się im stać. I doszliśmy do wniosku, że wyślemy je do Hiszpanii z But-em. W telewizji się nic nie słyszy, by tam było niebezpiecznie.

skomentuj

super sprawa

+7 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Daria (gość)  •

Byłam z nimi w Hiszpanii i polecam

odpowiedzi (0)

skomentuj

gdzie nie

+6 / -5

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

znawca (gość)  •

u krzyzakow tez mozna dostac nozem

odpowiedzi (0)

skomentuj

gdzie nie

+1 / -7

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

znawca (gość)  •

u krzyzakow tez mozna dostac nozem

odpowiedzi (0)

skomentuj

Sami nie wiecie co posiadacie

+15 / -6

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

babcia (gość)  •

Polska jest taka piękna .... po co się pchać w obce kraje.
Ludzie nie znają swojego Kraju ale jadą za granicę - no bo jak to brzmi przed znajomymi : "byłam w Egipcie" ........... zamiast "byłam w Krościenku". Snobizm i próżność .
Osobiście nie zamieniłabym właśnie tego przykładowego Krościenka położonego przepięknie na Dunajcem wśród cudownych Pienin na żaden Egipt, Turcję i inne arabskie kraje. Ani żadne zresztą.

skomentuj

Pstrąg

+9 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Smakosz (gość)  •

W Krościenku polecam pstrąga na grillu w Karczmie Dunajec.... piękny widok i smaczna ryba w przyzwoitej cenie.

odpowiedzi (0)

skomentuj

jest tylko jedno ale

+5 / -7

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

aaa (gość)  •

Pogoda która w polsce jest bardzo kaprysna. Jak ktos chce wypoczac na zasadzie lezenia plackiem na plazy to w polsce moze mieć problem

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 »